Første landkrabbe var en skotte

Britiske vitenskapsfolk tror et fossil som er funnet i Skottland må være levninger etter det eldste til nå kjente dyr som levde på landjorden.