Mulig fugleinfluensa-utbrudd i Sør-Korea

Det er oppdaget et mulig utbrudd av fugleinfluensa i en fjørfebestand i Sør-Korea.