- Straffetoll er aktuelt

EUs sjefbyråkrat i laksesaken bekrefter at straffetoll er et aktuelt virkemiddel. I går besøkte han norske lakseeksportører på den store sjømatkonferansen i Brussel.