• FØRST ØKONOMISK VEKST: Mushtaq Husain Khan mener at land som bidrar med utviklingshjelp, må akseptere at land i den tredje verden venter med å bekjempe korrupsjon inntil de har fått etablert tilstrekkelig økonomisk vekst.<br/>Foto: GIDSKE STARK

Først utvikling, så korrupsjonsbekjempelse