Sveits strammer inn

I september skal sveitserne ha folkeavstemning om nye og strengere lover for innvandrere og asylsøkere.