Arbeidstakere fra øst positivt for Norden

De nordiske arbeidsmarkedene oversvømmes ikke av østeuropeisk arbeidskraft etter EU-utvidelsen, men fagbevegelsene i landene regner med at det jobber minst like mange ulovlig som de som er registrert.