Solanaseiler opp

Tiden er nå inne for kompromisskandidater. Dermed avanserer Javier Solana i feltet av mulige nye sjefer for Europakommisjonen.