- Folkemord med Gud som hærfører

Bibelen brukes til å rettferdiggjøre det som tegner til å bli et folkemord i Palestina. Vi må ikke bli så tolerante at vi overser dette, mener filosof og folkerettsekspert Arne Overrein.