Orkanrammede nordmenn søker tilflukt i Houston

Nærmere 20 nordmenn har søkt tilflukt fra orkanen Katrina i den norske sjømannskirken i Houston.