Norge ikke best i u-hjelpsklassen

Norge havner nede på 10. plass av i alt 21 land på listen over de flinkeste til å yte u-hjelp. Svært høye tollbarrierer er grunnen til den dårlige listeplasseringen.