Islands regjering fortsetter

Islands regjeringspartier er blitt enige om å sitte i koalisjon i ytterligere fire år.