Kun tiden og veien...

Hvis det i det hele tatt lykkes, vil det ta flere år å forhandle frem en ny Kyoto-avtale.