Næringslivet glemt i øst-strategi

I Utenriksdepartementets handlingsplan for EUs nye søkerland er næringssamarbeid ikke engang tatt med. Nå kommer reaksjonene.