Torturanklager mot makedonsk politi

Mannlige albanske flyktninger blir systematisk skilt fra kvinner og barn i Makedonia. De blir tatt inn til politiavhør, og i mange tilfeller utsatt for vold.