Bush svekker kampen mot hvitvasking av penger

Bush-administrasjonen stiller spørsmål ved kampen mot hvitvasking av penger, og vurderer å endre loven som pålegger finansinstitusjonene å føre kontroll.