Vil flytte Keiko

Det er aktuelt å flytte Keiko fra Skålvikfjorden på Nordmøre til en annen norsk fjord. Det opplyser en av de to forskerne som følger Keiko, Fernando Ugarte.