Underslo helsealarm frå 1999

Sommaren 1999 åtvara den amerikanske forsvarsstaben NATO mot helseskader ved bruk av urarma uran i Kosovo. Først tre månadar seinare vart åtvaringa sendt vidare til Forsvarets Overkommando. Departementet fekk aldri brevet.