• DYNAMISK VERDEN: - Selv for oss som har jobbet med problematikken hver dag i over 20 år er det krevende å forstå Midtøsten. Nå beveger vi oss inn i en veldig dynamisk verden, med uoversiktlige, skiftende allianser, der ingen kan kontrollere hva som skjer. Da holder det ikke å hvile på det vi lærte i fjor eller forfjor, sier seniorforsker Cecilie Hellestveit. FOTO: Lisbeth Michelsen

- Syndebukk og offer er for enkelt

For mye følelser og for lite analyse hindrer oss i å forstå bakgrunnen for det som skjer i Midtøsten, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.