Hvor gjør man av asken til en SS-offiser?

Ingen vil ha liket av den avdøde SS-offiseren Erich Priebke, verken hjemlandet Tyskland eller eksillandet Argentina.