- Vi er svært bekymret

Norges Røde Kors er klare til å bidra i Japan.