FNs kvinnekommisjon (CSW) kjemper mot klokka for å få vedtatt en felles erklæring om kvinners rettigheter i løpet av fredag.

Men i flere religiøst konservative land er motstanden sterk. Ifølge Egypts muslimske brorskap, som regjeringspartiet Frihets— og rettferdighetspartiet med president Mohamed Mursi i spissen springer ut av, vil erklæringen åpne for at kvinner kan reise, jobbe og bruke prevensjon uten sin manns tillatelse. Dessuten vil den gi kvinner kontroll over familieøkonomien, heter det i en liste på ti punkter som Mursi la ut på et islamsk nettsted torsdag kveld.

Mursi oppfordrer muslimske land til å avvise og fordømme erklæringen.

Ifølge brorskapet i Egypt vil erklæringen «gi hustruer full rett til å gå til sak mot sine ektemenn og beskylde dem for voldtekt og sexmisbruk, noe som vil tvinge myndighetene til å straffe ektemenn på lik linje med dem som voldtar eller begår overgrep mot en fremmed».

Både Russland, Iran og Vatikanet har tidligere gått imot flere av punktene i erklæringen, blant annet når det gjelder kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter.

Også under fjorårets møte i FNs kvinnekommisjon brøt forhandlingene om en felles erklæring sammen.

Tema for årets møte er avskaffelse og forebygging av vold mot kvinner og jenter. Forhandlingene, som har pågått siden 4. mars, avsluttes fredag. Målet er å bli enige om et felles dokument.