Endringene innebærer at flyktninger fra områder hvor det foregår harde kamper og overgrep mot sivile, ikke lenger trenger å være personlig forfulgt for å kunne søke asyl. Nå holder det at flyktningene kommer fra disse områdene.

Bakgrunnen for endringen er at situasjonen i det borgerkrigsherjede Syria har blitt vesentlig forverret de siste månedene, opplyser Flyktningnemden. Personer fra de uroligste områdene anses for å være i reell fare for å bli utsatt for tortur og andre overgrep hvis de vender tilbake til hjemlandet.

Beslutningen faller ikke i god jord hos Dansk Folkeparti. Innvandringspolitisk talsmann Martin Henriksen mener at landet ikke kan håndtere de mange flyktningene fordi de skaper gettoer, høy arbeidsledighet og andre integrasjonsproblemer. Samtidig understreker han at Danmark bør hjelpe syriske flyktninger.

Generalsekretær i Dansk flyktninghjelp er derimot glad for at Flyktningnemda lemper på reglene.

— Dette betyr at en mindre del av de syriske asylsøkerne, som er kommet til Danmark, nå kan få oppholdstillatelse og normalisert sin tilværelse, sier Andreas Kamm.

I Europa er det Sverige og Tyskland som hittil har tatt imot flest syrere.