Sosserna størst igjen

Men det blir borgerlig regjering i Sverige ...(?)