Slik skal de stoppe krisen

EU oppretter sammen med IMF et krisefond på til sammen 750 milliarder euro. Hensikten med fondet er å hindre at den økonomiske krisen i Hellas sprer seg til andre EU-land.