Storaksjon mot barneporno

Politiet har avslørt 4.000 misbrukere av barneporno.