Ville ha halvautomatisk våpen

Massedrapsmannen i Finland prøvde å skaffe seg et langt grovere våpen.