Skillet mellom svarte og hvite øker

Skillet i inntekt mellom svarte og hvite familier øker i USA, viser en ny undersøkelse.