Unntakstilstand i Somalia

Somalias nasjonalforsamling erklærer unntakstilstand i tre måneder. Samtidig fortsetter krigføringen sør i landet.