Raser mot Vesten

President Vladimir Putin truer med å løsrive Russland fra CFE-avtalen om reduksjon av militære styrker i Europa.