Moderat jordskjelv ryster Java

Et moderat jordskjelv skapte panikk i den indonesiske byen Yogyakarta på Java torsdag, men det var ingen umiddelbare rapporter om skader eller skadde.