Klaseforbud åpner nytt våpenmarked

Forbudet mot klaseammunisjon kan bety gode forretninger for verdens våpenindustri når enorme ammunisjonslagre skal byttes ut.