Romreiser utsolgt til 2008

Alle passasjerplasser på de russiske Sojus-fartøyene er utsolgt fram til 2008.