Israel rasende på norsk diplomat

Israel likte dårlig at norsk utsending hadde møter uten å informere dem først.