Tyskerne - vår viktigste venn i nord

Jonas Gahr Støre har sikret seg en mektig støttespiller i dragkampen om ressurser og rettigheter i nordområdene.