- Intenst ønske om å lykkes

Forsiktig optimisme etter giverlandskonferansen for de palestinske områdene.