Risikerer de samme problemene på ny

Det er langt fra sikkert at valget vil gjøre det enklere å drive politikk i Polen.