Norsk familie på vei ut av Gazastripen

En norsk familie med mor og fem barn er på vei ut av Gazastripen som del i en større uttransportering av utenlandske statsborgere.