Barack Obamas innsettelsestale

Her følger Barack Obamas innsettelsestale i sin helhet på engelsk: