Ingen utenlandsk presse

To norske leger må fungere som informasjonsbyrå på Gazastripen siden det ikke finnes internasjonal presse der som kan fortelle utenverdenen om hva som skjer.