Presser Kina om klima

Kina utfordres nå av de aller fattigste landene, og sårbare øystater, om å kutte CO2-utslippene.