Politiske fanger løslatt på Cuba

Cuba løslot tirsdag seks opposisjonelle. De fleste hadde sonet ferdig sine fengselsstraffer.