Ofrene kan ha brent i hjel

Umulig å fastslå om ofrene døde av skuddene, eller av brannen Matti Saari satte i gang.