Flykter fra vannkaoset

Tyfonen Morakot nedgradert til tropisk storm.