Norge bidrar med 20 millioner kroner til Kina

Norge er i tett dialog med kinesiske myndigheter, og har stilt 20 millioner kroner til disposisjon for hjelpearbeidet etter jordskjelvet, sier utviklingsminister Erik Solheim (SV).