Skyldig i krigsforbrytelser

Fem er dømt til langvarige fengselsstraffer for krigsforbrytelser i Kosovo av Jugoslavia-domstolen i Haag.