Dansk bordellboom etter norsk forbud

Bordeller spretter opp som paddehatter i Nord-Danmark etter at Norge innførte forbud mot sexkjøp.