Tror valget utsettes

Valget på ny nasjonalforsamling i Pakistan kan bli utsatt i flere måneder, sier en av president Pervez Musharrafs politiske støttespillere.