Hver måned pakker EU-parlamentets 754 folkevalgte representanter og rundt 3000 ansatte kofferten og tar fatt på den rundt 400 kilometer lange strekningen mellom Brussel og Strasbourg.

Flere tusen kasser med dokumenter skal med på lasset, og hele flytteprosessen står angivelig for et CO2-utslipp på nesten 20.000 tonn i året.

Onde tunger kaller det for et sirkus på tur, og det koster europeiske skattebetalere rundt 180 millioner euro i året.

Neste møterunde i Strasbourg starter 14. januar og varer i fire dager før hele hurven reiser tilbake til Brussel.

Et flertall av de folkevalgte ønsker å få en slutt på ordningen, men det er lettere sagt enn gjort.

Komplisert

EU-parlamentet befinner seg i tre byer, men har hovedsete i franske Strasbourg. Tolv plenumsmøter må finne sted der hvert år, og det er i Strasbourg plenumsavstemningene skjer.

Mens administrasjonen ligger i Luxembourg, finner komitémøter og andre samlinger sted i hovedsak i EU-hovedstaden Brussel, der Parlamentet har et stort bygningskompleks utstyrt med møtesaler, komitérom, kontorer og opplevelsessenter for besøkende.

Det meste av arbeidet skjer nå i Brussel, og parlamentsbygningen til 470 millioner euro i Strasbourg står tom flere måneder hvert år. En rekke EU-parlamentarikere drømmer derfor om å kunne flytte alt til Brussel.

Forsøk

Flertallet prøvde seg i fjor. De reduserte møtevirksomheten i Strasbourg fra tolv til elleve sesjoner gjennom «litt kreativ kalenderføring»: To sesjoner ble slått sammen til én i oktober.

Planen var å gjøre det samme i år. Men EU-parlamentets plassering er nedfelt i Unionens regelverk, og etter en klage fra Frankrike avviste EU-domstolen løsningen i en dom på tampen av året.

Skal man kutte ut Strasbourg, må det en traktatendring til. Det krever enstemmighet, og franskmennene har ingen planer om å gi seg. Hver gang Strasbourg-spørsmålet kommer opp, truer franskmennene med å flytte Den europeiske sentralbankens hovedkontor fra tyske Frankfurt.

Ikke lett

Også EU-parlamentets president, Martin Schulz, støtter kampen for ett sete for forsamlingen, men han tar til orde for at det fortsatt skal være Strasbourg.

En enstemmig avgjørelse blant EUs medlemsland om å flytte alt til Brussel «tror jeg ikke blir lett», smiler han.

— Problemet er at protokoll 6 i Lisboa-traktaten definerer at Parlamentets sete er i Strasbourg. Det samme gjelder EU-domstolens sete i Luxembourg, Europols sete i Haag, Den europeiske sentralbanken i Frankfurt. Det er en lang liste det gjelder om man først åpner protokoll 6, sier Schulz til NTB.

— Dersom man ber franskmennene om å gi opp Strasbourg, vil de be tyskerne om å gi opp ESB i Frankfurt. Tyskerne kan komme til å be nederlenderne om å overføre Europol til Frankfurt og så videre, sier han.

Føderalt

Schulz understreker at EU ikke er en nasjonalstat, men et «fellesskap av suverene stater».

— Denne tanken i sentraliserte land om at alt må ligge i én hovedstad, er forståelig. Men i et føderalt system som det europeiske, har man en fordeling av institusjonene, sier tyske Schulz og understreker at Frankrike som det nest største medlemslandet i EU kun har én institusjon. (©NTB)