• NORDMANN I VALKAMP: Abdullah Abdullah er ein av favorittane før dagens val i Afghanistan. - Etter entusiasmen og oppmøtet å dømme, bør vi liggje godt an, seier Saleh Mastoor frå Jæren (i brun lue til høgre), som i fem veker har drive valkamp saman med onkelen Abdullah, her i Herat denne veka. FOTO: Khaleq Rahim

Omfanget av fusk blir avgjerande

Ved førre presidentval var fusket massivt, men president Karzai fekk halde fram, utan alvorleg konflikt. I år kan det bli annleis