Syrias leder Bashar al-Assad må ta følgene av at han ikke har gitt fra seg våpnene, mener han.

Obama sa videre i talen tirsdag at Sikkerhetsrådet må vedta en streng resolusjon for å sørge for at Syria overholder sine forpliktelser. Ifølge USA ble rundt 1400 mennesker drept da Assads styrker brukte kjemiske våpen i august.

Den amerikanske presidenten tilføyde at USA er forberedt på å bruke alle maktmidler landet har til rådighet for å verne om sine interesser i Midtøsten. Blant de mulige virkemidlene er også militær makt, sa Obama.

Han oppfordret Iran til å gi verdenssamfunnet mer innsyn i sitt kjernefysiske program. Regimet i Teheran må legge fram opplysninger som lar seg kontrollere om at landet ikke forsøker å skaffe seg atomvåpen, sa den amerikanske presidenten.